Aerobic

Dette er et tilbud som er rettet mot våre voksne kvinner som ellers ikke har vært aktive i idrett. Hensikten med tilbud er helse forebyggende og forsterke nettverk blant våre voksne kvinnelige brukere.   Aerobic generelt tar sikte på å forbedre den aerobe utholdenheten ved å øke kroppens opptak og utnyttelse av oksygen, og samtidig øke den utholdende funksjonelle styrken, samt bedre balanse og koordinasjon.