Datakurs

Dette er et kurs som er rettet mot læring av grunnleggende teknikker som er knyttet Microsoft Office verktøyene. Kurset passer både for voksne og barn.