Eksamenskurs for privatister i Tamil på VGS

Dette er fast kurs som gjennomføres 1 gang pr. år med mål om å klargjøre de som ønsker å ta tamil eksamensnivå I-III.