Eldretreff 

Denne tilbud er rettet mot TRVS mål om å Imøtekomme tamilske eldre behov for veiledning og aktivitet. For å møte våre eldre brukeres behov ble gjennomført en kartlegging av hvilke problemstillinger og samtaleemner våre eldre brukere behøvde. Eldretreff er en møteplass for å dekke de behovene gjennom aktiv deltakelse. TRVS stadig videreutvikler tilbudet og inkluderer flere eldre som opplever utenforskap