Eldretreff 

Denne tilbud er rettet mot TRVS mål om å Imøtekomme tamilske eldre behov for veiledning og aktivitet. For å møte våre eldre brukeres behov ble gjennomført en kartlegging av hvilke problemstillinger og samtaleemner våre eldre brukere behøvde. Eldretreff er en møteplass for å dekke de behovene gjennom aktiv deltakelse. TRVS stadig videreutvikler tilbudet og inkluderer flere eldre som opplever utenforskap

En Dagstur til Sverige: En Minneverdig Opplevelse for Våre Eldste 

Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter arrangerte en dagstur til Sverige for sine eldre medlemmer mandag 3. juni 2024. Totalt deltok 13 medlemmer, inkludert en seniormedlem på 88 år, på denne begivenhetsrike turen.