Engelskopplæring 

Denne tilbud er rettet mot TRVS mål om å drive undervisningsvirksomhet blant barn og unge for å veilede de unge til bli godt utdannet og at de får seg en god karriere i Norge. Engelskkurset er rettet mot elever fra og med 5. trinn, og til og med 1. VGS.