Innovasjon & nyskapning

Denne tilbud er rettet mot TRVS visjon om å veilede tamiler til å bli ressurssterke og godt integrert i Norge. Tanken er å arrangere innovasjon og nyskapning konkurranse for ungdommer i Norge for  å stimulere gründer tankesett blant Tamilsk barn og ungdommer i Norge.