Koding@TRVS

Koding@TRVS er et tilbud der barn og ungdommer leker og lærer med programmering. Ved å programmere lærer barna seg systematisk tilnærming til problemløsning. Denne ferdigheten kan de dra nytte av i utallige sammenhenger, selv om de ikke skal bli programmerere. Å kunne lage eller forstå hvordan programmer virker, bør derfor være en elementær kunnskap – omtrent som sløyd har vært til nå.