Leksehjelp

Denne tilbud er rettet mot TRVS mål om å drive undervisningsvirksomhet blant barn og unge for å veilede de unge til å bli godt utdannet og at de får seg en god karriere i Norge. 

TRVS tilbyr leksehjelp til elever i grunnskolen og videregående skolen, og da primært til elever som ikke har tilstrekkelig tilgang til slik hjelp hjemme. Tilbudet er åpent for alle og TRVS leksehjelplærere har minimum fullført videregående opplæring og kjenner til læreplaner på skoler og tilpasser leksehjelpen deretter. På sikt har TRVS mål om å inngås et samarbeid med en eller flere omkringliggende lærersteder som har lærerutdanning.