TRVS tilbudene

Leksehjelp

Denne tilbud er rettet mot TRVS mål om å drive undervisningsvirksomhet blant barn og unge for å veilede de unge til å bli godt utdannet og at de får seg en god karriere i Norge. 

TRVS tilbyr leksehjelp til elever i grunnskolen og videregående skolen, og da primært til elever som ikke har tilstrekkelig tilgang til slik hjelp hjemme. Tilbudet er åpent for alle og TRVS leksehjelplærere har minimum fullført videregående opplæring og kjenner til læreplaner på skoler og tilpasser leksehjelpen deretter. På sikt har TRVS mål om å inngås et samarbeid med en eller flere omkringliggende lærersteder som har lærerutdanning. 

Koding@TRVS

Koding@TRVS er et tilbud der barn og ungdommer leker og lærer med programmering. Ved å programmere lærer barna seg systematisk tilnærming til problemløsning. Denne ferdigheten kan de dra nytte av i utallige sammenhenger, selv om de ikke skal bli programmerere. Å kunne lage eller forstå hvordan programmer virker, bør derfor være en elementær kunnskap – omtrent som sløyd har vært til nå.

Turist som tar bilde av en bygning
Vinduer i en bygning i Nürnberg, Tyskland

Eldretreff 

Denne tilbud er rettet mot TRVS mål om å Imøtekomme tamilske eldre behov for veiledning og aktivitet. For å møte våre eldre brukeres behov ble gjennomført en kartlegging av hvilke problemstillinger og samtaleemner våre eldre brukere behøvde. Eldretreff er en møteplass for å dekke de behovene gjennom aktiv deltakelse. TRVS stadig videreutvikler tilbudet og inkluderer flere eldre som opplever utenforskap.  

Aerobics-trening for kvinner

Dette er et tilbud som er rettet mot våre voksne kvinner som ellers ikke har vært aktive i idrett. Hensikten med tilbud er helse forebyggende og forsterke nettverk blant våre voksne kvinnelige brukere.   Aerobic generelt tar sikte på å forbedre den aerobe utholdenheten ved å øke kroppens opptak og utnyttelse av oksygen, og samtidig øke den utholdende funksjonelle styrken, samt bedre balanse og koordinasjon.

Turist som tar bilde av en bygning
Vinduer i en bygning i Nürnberg, Tyskland

Norsk-tamilenes historie

Initiativ har som målsetning å skrive norsk-tamilenes historie i form av leksikalske artikler og minnefortellinger på nettstedet Lokalhistoriewiki, som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket (NB).

Engelskopplæring

Denne tilbud er rettet mot TRVS mål om å drive undervisningsvirksomhet blant barn og unge for å veilede de unge til bli godt utdannet og at de får seg en god karriere i Norge. Engelskkurset er rettet mot elever fra og med 5. trinn, og til og med 1. VGS.

Eksamenskurs for privatister i Tamil på VGS

Dette er fast kurs som gjennomføres 1 gang pr. år med mål om å klargjøre de som ønsker å ta tamil eksamensnivå I-III. 

Datakurs

Dette er et kurs som er rettet mot læring av grunnleggende teknikker som er knyttet Microsoft Office verktøyene. Kurset passer både for voksne og barn.