Om TRVS

Visjon:
Vi vil være den fremtredende organisasjonen som arbeider for å samle tamiler i Norge med deres kulturelle identitet, og veileder dem til å bli ressurssterke og godt integrert i Norge.

Misjon:
Veilede tamiler i Norge slik at de tilegner seg kunnskap om sitt språk, kultur, historie og om samfunnsforhold i Norge. 

En rampe langs en buet vegg i Kiasma Museum, Helsingfors, Finland
Hvit abstrakte geometrisk kunstverk fra Dresden, Tyskland

TRVS målene

TRVS har følgende mål som bidrar til å oppnå visjon til TRVS. Det finnes tilbud som støtter under disse målene. Se tilbud sidene for detaljer. 

  • Veilede tamilene bosatt i Norge til en meningsfylt integrering i det norske samfunnet.
  • Drive undervisningsvirksomhet blant tamilske barn og unge for å veilede de unge til å bli godt utdannet og at de får seg en god karriere i Norge 
  • Motivere tamilske kvinner til aktiv deltagelse i samfunnsliv i Norge.
  • Imøtekomme tamilske eldre behov for veiledning og aktivitet
  • Ivareta og fremme tamilske kulturelle egne art via kulturelle aktiviteten
  • Å fungere som et bindeledd mellom tamiler bosatt i Norge og norske myndigheter

TRVS historie

Der er en del tamilske ressurspersoner og foreldre som opprettet senteret i 1992 som den gangen ble kalt Annai Poopathi Tamilsk kultursenter. Behovet for et slik senter oppsto etter hvert som antallet tamilske barn og unge økte og mangelen på et organisert sosialt nettverk for denne gruppa ble merkbar. Senteret organiserte kulturelle aktiviteter for å øke kjennskap til egne kulturelle røtter og styring av egenidentiteten som norsk/tamil. Senterets arbeid besto i å gi barn og unge en trygg forankring der elementer fra norsk og tamilsk kultur bygger på hverandre og beriker hverandre. Det er i organisert samvær der kulturelle aktiviteter står i sentrum. På møte den 10.04.1996 vedtok organisasjon å omdanne senteret til en stiftelse og oppkalle den med navn Tamilsk Ressurs og veiledningssenter.

TRVS styremedlemmer

Kannan Nagendram

Styre leder

Thavapalan Pathmanathan

Drift leder

Meera Sockalingam

Økonomi leder

Jeevan Sivagnanasuntharam

IT leder

Nithan Karan

Kommunikasjonsleder

Tarsiga Muruganandan

Leder for leksehjelp

Robert Jeyanathan

Leder for eldre tilbud

Sumathy Sivapathasuntharam

Leder for kvinne tilbud

Steven Pushparajah

Leder for seminar og tema dager

Sutharshan Nadarajah

Leder for innovasjon og nyskapning