Seminar og temadager

Denne tilbud er rettet mot TRVS mål om å veilede tamilene bosatt i Norge til en meningsfylt integrering i det norske samfunnet. Tanken er å arrangere tidsriktig og dagsaktuelle temadager rettet mot tamiler som bor i Norge.