Seminar om privat økonomi og pensjon

Det vellykkede seminaret om privat økonomi og pensjon var et grundig og engasjerende arrangement som samlet en rekke Tamilske deltakere som interessert i å forstå og optimalisere sin økonomiske fremtid. Seminaret tok sikte på å gi deltakerne innsikt og verktøy for å bedre håndtere sin personlige økonomi og planlegge for en trygg pensjonisttilværelse.

En nøkkelkomponent i seminaret var fokus på å gi deltakerne en grundig forståelse av personlig økonomi, inkludert boliglån, gjeldsstyring, sparing og fond investeringer. Gjennom presentasjoner og interaktive diskusjoner fikk deltakerne muligheten til å forstå om viktigheten av å sette økonomiske mål, prioritere utgifter og bygge opp en solid økonomisk base for fremtiden.

I tillegg til å håndtere daglig økonomien, var pensjon et sentralt tema under seminaret. Deltakerne fikk innsikt i ulike pensjonsordninger som offentlige pensjonsordninger, AFP, innskuddspensjon og private pensjonssparinger. De fikk vite også om betydningen av å starte pensjonssparingen i tidlig fase, og hvordan man kan optimalisere investeringene sine for å sikre en komfortabel pensjonisttilværelse.

I tillegg til å håndtere daglig økonomien, var pensjon et sentralt tema under seminaret. Deltakerne fikk innsikt i ulike pensjonsordninger som offentlige pensjonsordninger, AFP, innskuddspensjon og private pensjonssparinger. De fikk vite også om betydningen av å starte pensjonssparingen i tidlig fase, og hvordan man kan optimalisere investeringene sine for å sikre en komfortabel pensjonisttilværelse.

Det som gjorde seminaret spesielt vellykket var det praktiske fokuset og den tilpassede tilnærmingen til hver enkelt deltakers behov. Gjennom spørsmål og svar og personlig veiledning fikk deltakerne muligheten til å anvende prinsippene de lærte i sin egen økonomiske situasjon, og til å få gode råd og strategier fra eksperter på området. TRVS informerte om at personer som trenger hjelp i fremtiden, bør kontakte TRVS for å gi råd gjennom ekspertene.

Målet med dette seminaret til å ruste deltakerne med kunnskap, ferdigheter og tillit til å ta kontroll over sin egen økonomi og planlegge for en trygg og komfortabel pensjonisttilværelse. Det ga dem verktøyene de trengte for å ta informerte beslutninger og legge grunnlaget for økonomisk velvære gjennom hele livet. Dersom noen trenger råd angående privatøkonomi og pensjon i fremtiden, ønsket TRVS å bidra med råd og hjelp gjennom disse ekspertene

Foredragsholdere:

Jebanathan Sithamparanathan, CEO@Okida Finans AS

Kirujan Nanthapalan, Leder Pensjon, Gjensidige Forsikring 

Siva Waraan, Banksjef, Sparebank 1

Veenujan Selvendran, Rådgiver, Storebrand

Presentasjonene: